AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI

1- Van Gend En Loos (1963) – Doğrudan etki İlkesi

2- Costa V Enel (1964) - AB Hukukunun Üstünlüğü

3- Van Duyn/Home Office (1973) – İşçilerin Serbest Dolaşımı

4- Dassonville (1974) – Malların Serbest Dolaşımı

5- ABAD - C 237/15 PPU / Karar (Adalet ve Eşitlik Bakanı- Francis Lanigan) – AB ŞARTI 6.Madde, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

6- ABAD- T-406/10 / Karar (Emesa-Trefilería ve Industrias Galycas v. Komisyon) – AB Şartı 6. ve 47. Madde, Adil Yargılanma Hakkı-Etkili Başvuru Hakkı

7- ABAD – Birleştirilmiş Davalar T-217/03 ve T-245/03 / Karar (Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (T-217/03) ve Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ve Diğerleri (T-245/03) – Avrupa Toplulukları Komisyonu) – AB Şartı 50.madde Ne bis in idem (Aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz)

8- ABAD - C-101/01 / Karar (BodilLindqvist Davası) – AB Şartı 8. Madde, Kişisel Verilerin Korunması

9- ABAD - C-244/10 ve C-245/10 / Karar (Mezopotamya Yayıncılık A/S METV (C 244/10), Roj TV A/S (C 245/10)- Almanya Federal Cumhuriyeti) – AB Şartı 11. Madde, İfade ve Haber Alma Özgürlüğü

10- ABAD - C-571/10 / Karar (Servet Kamberaj - Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano) –AB Şartı 14. Madde, Ayrımcılığın Yasaklanması

11- ABAD - C 71/11 ve C 99/11 – Karar (Federal Almanya Cumhuriyeti - Y (C-71/11), Z (C 99/11)) –AB Şartı 10. Madde, Din ve Vicdan Özgürlüğü

12- ABAD - C - 40/11/Karar (Yoshikazu Iida - Stadt Ulm) – AB Şartı 24. Madde, Çocuk Hakları

13- ABAD - C-131/12/Karar (Google Spain SL ve diğer şirket /Agencia Espanola de proteccion de Datos (AEPD) ve diğeri

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2014 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.