TEMEL BELGELER

Anlaşmalar

Ankara Anlaşması
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması'nın metnine ulaşmak için tıklayınız.
Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması
Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) arasında 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanan Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması'nın metnine ulaşmak için tıklayınız.

Protokoller

Katma Protokol
Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol'ün metnine ulaşmak için tıklayınız.
Ek Protokol
29 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan Ek Protokol'ün metnine ulaşmak için tıklayınız.

İlerleme Raporları

İlerleme Raporları

Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program dışında adaylık statüsü kazanılmasıyla beraber hazırlanmaya başlanan diğer bir belge ise "İlerleme Raporu"dur. Komisyon, aday ülkenin müktesebata uyum alanında kaydettiği ilerlemeleri veya bu alanda gözlemlediği eksiklileri yıllık bazda ilerleme raporlarıyla değerlendirir. Komisyon, ilerleme raporlarının oluşturulması safhasında, aday ülke nezdindeki AB Delegasyonu'ndan, sivil toplum kuruluşlarından ve aday ülkenin kamu kurumlarından resmi olarak elde ettiği geri bildirimlerden istifade eder.
İlerleme Raporları
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2013 (PDF Format -816 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2012 (PDF Format - 902 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2011 (PDF Format - 974 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2010 (PDF Format - 836 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2009 (PDF Format - 784 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2008 (PDF Format - 815 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2007 (PDF Format - 582 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2006 (PDF Format - 730 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2005 (PDF Format - 1,85 MB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2004 (PDF Format - 1,09 MB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2003 (PDF Format - 1,17 MB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2002 (PDF Format - 1,27 MB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2001 (PDF Format - 923 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2000 (PDF Format - 774 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 1999 (PDF Format - 419 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 1998 (PDF Format - 516 KB)

Ulusal Programlar

Bağlayıcı bir hüküm olmamakla beraber, Komisyon tarafından hazırlanan her Katılım Ortaklığı Belgesi'ne (KOB) karşılık olarak aday ülkelerin bir Ulusal Program (UP) hazırlamaları beklenir. 15-20 sayfalık kısa bir doküman olan KOB'un içerisinde genel ifadeler yer alır. Örneğin, 35 fasıldan biri olan "13-Balıkçılık" faslı altında 2006 yılına ait KOB'da kısa vadede "balıkçılık yönetimi, denetimi, pazarlama ve yapısal düzeltmeye ilişkin mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlaştırılması, idari kapasitenin güçlendirilmesi" öngörülmektedir. Bu tedbirin, Türkiye'de hangi kurumlar tarafından, hangi vadelerde, nasıl bir kurumsal yapılanma çerçevesinde ve hangi mali kaynaklar kullanılarak yapılacağı Ulusal Program'da detaylı olarak verilir. Dolayısıyla 15-20 sayfalık bir KOB belgesine karşılık 600-700 sayfalık Ulusal Programlar hazırlanır. Ulusal Program'ın, Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer alan tedbir ve süreler ile uyumlu olması esastır. Ancak, Ulusal Program hazırlıklarında sadece Katılım Ortaklığı Belgesi'ndeki önceliklerin değil bazı konularda aday ülkenin önceliklerinin de dikkate alınması doğaldır.
Ulusal Programlar

Ulusal Program 2008 Yılı
Ulusal Program 2003 Yılı
Ulusal Program 2001 Yılı

Katılım Ortaklığı Belgeleri

Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB), adaylığı resmen kabul edilen her ülke için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Konsey tarafından onaylandıktan sonra, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir belgedir. Dolayısıyla AB müktesebatının bir parçasıdır. Katılım Ortaklığı Belgesi aday ülkeler için bir tür yol haritasıdır. Bu belgede üyelik için alınması gereken önlemler, kısa ve orta vadeli öncelikler şeklinde, siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve AB müktesebatına uyum başlıkları altında (mevcut durum itibarıyla 35 fasıl) sıralanır. Ayrıca, söz konusu belgede AB'nin mali yardımlarına ilişkin hususlar da yer alır. KOB'da yer alan kısa vadeli önlemlerin KOB'un yayım tarihinden itibaren genelde 1-2 yıl, orta vadeli önlemlerin ise 3-4 yıllık bir sürede yerine getirilmesi öngörülür. KOB, ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenir. Başka bir ifadeyle, aday ülkenin yerine getirdiği hususlar KOB'dan çıkarılır; geri kalan önlemler ise yeni bir takvime bağlanır.
Katılım Ortaklığı Belgeleri

Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (18 Şubat 2008) (PDF Format - 192 KB)
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (23 Ocak 2006) (PDF Format - 268 KB)
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (19 Mayıs 2003) (PDF Format - 343 KB)
Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (8 Mart 2001) (PDF Format - 190 KB)

Ortaklık Konseyi Kararları

Türkiye ile o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında gümrük birliği temeline dayanan bir ortaklık ilişkisinin kurulması amacıyla Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşmasıyla belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlamak ve bu ortaklık ilişkisinin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik her türlü düzenlemeyi yapmak üzere temel karar organı olarak bir Ortaklık Konseyi oluşturulmuştur. Ortaklık Konseyi bu görevine ek olarak Anlaşma'nın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yararlı tavsiyelerde bulunabilir, ortaklık rejiminde elde edilen sonuçları dönemsel olarak inceleyebilir. Ayrıca ortaklık rejiminin gerçekleşmesi yolunda, Anlaşma amaçlarından birine ulaşmak için, Anlaşma taraflarının bir ortak davranışı gerekli görüldüğü takdirde, bunun için gerekli yetki Anlaşmada öngörülmese bile Ortaklık Konseyi uygun kararları alabilir.
Ortaklık Konseyi Kararları
1964-2000 Türkiye AT Ortaklık Konseyi Kararları
1/2001 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (İngilizce)
1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (ingilizce)
2/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (ingilizce)
1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (İngilizce)

Genişleme Strateji Belgeleri

Genişleme Strateji Belgesi 2013 (İngilizce)
2013 Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili bölümleri (Türkçe)
Genişleme Strateji Belgesi 2012 (İngilizce)
2012 Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili bölümleri (Türkçe)
Genişleme Strateji Belgesi 2011 (İngilizce)
2011 Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili bölümleri (Türkçe)
Genişleme Strateji Belgesi 2010 (İngilizce)
2010 Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili bölümleri (Türkçe)
Genişleme Strateji Belgesi 2009 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 2008 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 2007 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 2006 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 2005 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 2004 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 2003 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 2002 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 2001 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 2000 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 1999 (İngilizce)
Genişleme Strateji Belgesi 1998 (İngilizce)

Diğer Önemli Belgeler

Müzakere Çerçeve Belgesi

Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı

AB İletişim Stratejisi


Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2014 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.