BÜTÇE ve MALİ İŞLER BÜROSU

Kalkınma Planları ve Programlarda yer alan Politika ve Hedefler doğrultusunda;

• Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması

• Hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere Kamu Mali Yönetiminin Yapı ve İşleyişi

• Kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla tüm mali işlerin yerine getirilmesi

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2014 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.