DOSYA VE YAZIŞMA BÜROSU

4674 Sayılı Kanunun 4. md. ile değiştirilen 2992 Sayılı 13/B maddesince tanımlanan Genel Müdürlüğümüz görevlerini yürütmek üzere kurulan Dosya ve Yazışma Bürosu;

• Gelen Evrakın DYS ve Excel ortamında kayıt altına alınması

• Standart Dosya Planı çerçevesinde evrakların konularına göre fihriste yerleştirilmesi

• Faaliyet Raporlarının hazırlanarak, evrak ve elektronik ortamda sunulması

• Genel Müdürlüğümüz Toplantı Çizelgesinin düzenlenmesi

• Genel Müdürlüğümüze gelen elektronik postaların Makama iletilmesi

• AİHM Karar ve Sözleşmesine atıfta bulunulan kararların muhafaza edilerek, istatistiklerin tabloya işlenmesi

• Elektronik posta ile yapılan BİMER başvurularının takip edilmesi ve makama iletilmesi

• E-mail sistemine dayalı fax-server ile gelen evrakların kayıt altına alınması

• DTÖ’den gelen dokümanların FİSAUM’a iletilmesi

• Eğitim Dairesinden istenilen Eğitim Faaliyetlerine ilişkin tablo hazırlanması

• Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen eğitim faaliyetlerine ilişkin katılımcı listelerinin hazırlanması

• Genel Müdürlüğümüz arşiv işlemleri

• Projelerle ilgili Rapor, Seminer vb. konularda yapılan tüm yazışmalar

• Toplantı Rapor ve Tutanaklarının hazırlanması

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2014 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.